{"total":403,"stores": [ {"name":"Trung tâm bảo hành miền Bắc","web_address":"Số 1 liền kề 4, Khu Đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội - Tel: 0936.111.000","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d783.1847850991522!2d105.76146637488307!3d20.973561230686954!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313453210c35fe25%3A0xb8a62789867e64f5!2sBKC%20HeadOffice!5e0!3m2!1sen!2s!4v1592905590475!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Trụ sở chính & TTBH Miền Nam","web_address":"Số 478, đường Liên Phường, Khu Phố 6, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh - Tel: 0942.008.009","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.075372966951!2d106.78832521477904!3d10.805539192301795!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175274c388105d9%3A0x1ccba0d5f043c526!2sBKC%20S-HeadOffice!5e0!3m2!1sen!2s!4v1588756761527!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHOCHIMINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"BKC - Văn Khê","web_address":"Số 1 Liền kề 4, Khu Đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội - Tel: 0936.111.000","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1107.5884796640164!2d105.76178279894361!3d20.973839931872877!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313453219fd3c951%3A0x70272b1067711f1c!2sMGM+HN!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530927489361","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"HANOI"}, {"name":"BKC - Quảng Ngãi","web_address":"Kiost 13 - Siêu thị GO! Quảng Ngãi đường Lý Thường Kiệt - Phường Nghĩa Chánh - Tp Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi - Tel: 0886.24.23.23","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d633.153957465469!2d108.81750179755447!3d15.100284110350039!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3168530782fd5d31%3A0x7368479692d54d79!2zQktDIFF14bqjbmcgTmfDo2kgKEJLQy1RTkkp!5e0!3m2!1sen!2s!4v1588754067808!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOUQUANGNGAI","province_code":"QUANGNGAI"}, {"name":"BKC - Vũng Tàu","web_address":"T3, Siêu thị LotteMart Vũng Tàu, đường Thi Sách, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Tel: 0839.666.889","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.899316816075!2d107.09182111477509!3d10.349935192611806!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756f3a88f1e0ab%3A0x5f6d5e5e8779e164!2sJVJ%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u%20(BKC-VTU)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1588754461774!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOVUNGTAU","province_code":"VUNGTAU"}, {"name":"BKC - Phan Thiết","web_address":"T2, Siêu thị LotteMart Phan Thiết, Khu dân cư Hùng Vương, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận - Tel: 0824.60.11.60","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.327273499849!2d108.10876791478024!3d10.93863209221159!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3176836143b041d1%3A0x3666281b274a515a!2sJVJ%20-%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt%20(BKC-PTT)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1588754571846!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOPHANTHIET","province_code":"PHANTHIET"}, {"name":"BKC - Quận 7","web_address":"T2, Siêu thị LotteMart Q7, 469 đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh - Tel: 0833.666.022","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.915148412678!2d106.69985431477845!3d10.74102289234558!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f9fbd14f827%3A0x8b5c02d8bd19ba1d!2sJVJ%20Nam%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20(BKC-NSG)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1588754645051!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHOCHIMINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"BKC - Đà Lạt","web_address":"T1, Siêu thị BigC Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên, Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng - Tel: 0834.453.888","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.5154223155123!2d108.44329741478973!3d11.938773891539332!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3171137801106109%3A0xf3ee7f01e8bb32b8!2zSlZKIC0gxJDDoCBM4bqhdCAoQktDLcSQTFQp!5e0!3m2!1sen!2s!4v1588754724286!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHODALAT","province_code":"DALAT"}, {"name":"BKC - Bạc Liêu","web_address":"T1, Siêu thị Co.opmart Bạc Liêu, đường Trần Huỳnh, Tp Bạc Liệu, Tỉnh Bạc Liêu - Tel: 0834.50.10.60","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d305.0811166208733!2d105.71627342434039!3d9.29261940545535!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1096cd180be23%3A0x727223eb2b6ce02d!2zQktDIELhuqFjIExpw6p1IChCS0MtQkxVKQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1592988401273!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOBACLIEU","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"BKC - Bình Phước","web_address":"T1, Siêu thị Co.opmart Đồng Xoài, Số 860 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Tp Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước - Tel: 0838.80.50.80","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.2682406053514!2d106.89553855031069!3d11.532605547893667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174a1e95f6540c5%3A0x43cdeebe641afaf5!2zQktDIELDrG5oIFBoxrDhu5tjIChCS0MtQlBDKQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1590043840864!5m2!1sen!2s","district_code":"BINHPHUOC","province_code":"BINHPHUOC"}, {"name":"BKC - Tân An","web_address":"T1 Siêu thị Co.opmart Tân An, đường Mai Thị Tốt, Tp Tân An, Tỉnh Long An - Tel: 0829.900.600","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3922.5637153179423!2d106.40888001477673!3d10.534987792485644!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310ab7c26b07e979%3A0xf4f62fd12c396618!2sBKC%20T%C3%A2n%20An%20(BKC-TAN)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1588755014438!5m2!1sen!2s","district_code":"LONGAN","province_code":"LONGAN"}, {"name":"BKC - Mỹ Tho","web_address":"T2, Siêu thị GO! Mỹ Tho, 545 Lê Văn Phẩm, P5, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang - Tel: 0834.933.889","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.79004298156!2d106.33896781477517!3d10.358665992605829!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa5f6eb57c9f7%3A0xdb5a407cfaaffae6!2sJVJ%20M%E1%BB%B9%20Tho%20(BKC-MTO)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1588755340369!5m2!1sen!2s","district_code":"LONGAN","province_code":"LONGAN"}, {"name":"BKC - Trà Vinh 1","web_address":"T1 Siêu thị Co.opmart Trà Vinh, đường Nguyễn Đáng, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh - Tel: 0834.50.09.08","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3930.1215609659657!2d106.33849911477155!3d9.923832892903404!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0175eab803d83%3A0x5b4dfb9d9bf99e2d!2sBKC%20Tr%C3%A0%20Vinh%20(BKC-TVH)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1588755092808!5m2!1sen!2s","district_code":"TRAVINH","province_code":"TRAVINH"}, {"name":"BKC - Trà Vinh 2","web_address":"T1 Siêu thị GO! Trà Vinh, 414 đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh - Tel: 0886.02.04.04","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3930.1297610893757!2d106.32546685030223!3d9.92314957704079!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0179c44bc7db7%3A0x509ccda569010d0e!2sBKC%20Tr%C3%A0%20Vinh%20B%20(BKC-TVB)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1590043564425!5m2!1sen!2s","district_code":"TRAVINH","province_code":"TRAVINH"}, {"name":"BKC - Vĩnh Long","web_address":"T1 Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long, Số 26 đường 3/2, phường 1, Tp Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long - Tel: 0839.50.50.80","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.079478020133!2d105.96862521477433!3d10.255173792676477!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a9d7c4e540455%3A0xc73dfa9ff5268cd0!2sBKC%20V%C4%A9nh%20Long%20(BKC-VLG)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1588755157362!5m2!1sen!2s","district_code":"VINHLONG","province_code":"VINHLONG"}, {"name":"BKC - Cần Thơ","web_address":"T1 Siêu thị LotteMart Cần Thơ, Số 84 đường Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ - Tel: 0846.500.555","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.6896258291517!2d105.76434761477253!3d10.042450192822052!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a08811ba397dbf%3A0xefb14878d301843b!2zQktDIEPhuqduIFRoxqEgKEJLQy1DVE8p!5e0!3m2!1sen!2s!4v1588755211857!5m2!1sen!2s","district_code":"CANTHO","province_code":"CANTHO"} ] }